De Appelboom vzw

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen waarbij ten gevolge van een aangeboren (maar meestal niet-identificeerbare) stoornis in de hersenwerking de ontwikkeling van relaties met anderen, communicatie en verbeelding afwijkend verlopen. De behandeling van de kinderen richt zich op communicatie, de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling. Stimulatie van de cognitie, zelfredzaamheid en de motoriek en het verbeteren van het functioneren van het kind in de thuissituatie door nauwe samenwerking met de ouders.

Autivriendelijk tuinfeest voor (ex-) kinderen in De Appelboom

Het is de droom van De Appelboom vzw om 2-jaarlijks een autivriendelijk tuinfeest te organiseren waar (ex-) patiënten en hun familieleden samenkomen, kunnen genieten in een autivriendelijke omgeving, ervaringen kunnen delen en contacten leggen met andere ouders die instaan voor de zorg en opvoeding van een kind met autisme. Helaas zijn er zeer weinig ontspanningsmogelijkheden te vinden voor deze gezinnen. Vaak zijn ze sociaal geïsoleerd door de problematiek binnen hun gezin. Feestjes, uitstappen en evenementen zijn vaak een hele opgave: het gedrag van hun kind is vaak niet sociaal wenselijk., ze voelen onbegrip en stuiten bij thuiskomst op een kind dat helemaal overstuur is. Met dit autivriendelijk tuinfeest bieden ze deze gezinnen een mogelijkheid om even te ontspannen en te genieten tussen gelijkgestemden en in een vertrouwelijke omgeving, volledig aangepast aan de zorgen en mogelijkheden van hun kind.

Steun door ehvl
€2.420
Organisatie
De Appelboom vzw
De Appelboom vzw