Ferm Kinderopvang vzw

Ferm Kinderopvang vzw organiseert kwaliteitsvolle kinderopvang in Vlaanderen.  De opvang gebeurt bij onthaalouders, in kinderdagverblijven, in initiatieven buitenschoolse opvang en tijdens de vakanties. In 6 lokale diensten richt Ferm kinderopvang zich specifiek op de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dit project richt zich specifiek tot de Limburgse onthaalouders. Zij richten zich op alle gezinnen, met aandacht voor inclusie.  De kleinschalige gezinsopvang die onthaalouders bieden,  is een laagdrempelige manier om kwetsbare ouders toegang te geven tot kwaliteitsvolle kinderopvang.

Plezier in Taal, in de opvang en thuis

Aandacht voor een goede taalstimulering in de eerste levensfase is van primordiaal belang voor de verdere ontwikkeling van elk kind.  Stimuleren van de educatieve ontwikkeling algemeen en taalontwikkeling in het bijzonder geeft kinderen meer slaagkansen in het onderwijs en in hun verdere algemene ontwikkeling. Met dit project wil Ferm Kinderopvang de onthaalouders aanzetten om op een enthousiaste manier aandacht te geven aan de taalontwikkeling van de opvangkindjes en ook ouders stimuleren om thuis bewust met taal bezig te zijn.  Door onthaalouders en ouders methodieken en tools aan te reiken om zowel in de opvang als thuis meer plezier aan taal te beleven.    

Steun door ehvl
€9.000
Organisatie
Ferm Kinderopvang vzw
Ferm Kinderopvang vzw