KIDS vzw

KIDS vzw is een zorg- en onderwijsvoorziening voor kinderen en jongeren met ernstige communicatiebeperkingen door doofheid of slechthorendheid, autisme en/of taalontwikkelingsstoornissen. Laatste jaren is de doelgroep complexer geworden door een toename van meervoudige problematieken en specifiek gedragsproblemen. Talrijke jongeren kampen met trauma’s uit heden en verleden. De huidige corona-pandemie heeft heel veel druk op de kinderen en jongeren gelegd waardoor een absoluut een toename is van angst- en depressieklachten. Voor dit project beogen ze de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar, met een uitloper naar de kinderen van 6 tot 12 jaar in een later stadia.

KIDS op weg met de traumakoffer

Met het aanbieden van traumakoffers wil KIDS vzw een openheid creëren rond de problematiek bij zowel de kinderen als de eigen medewerkers om zo hun veerkracht te verhogen. In eerste instantie zal KIDS de koffers zelf ontwikkelen. Het opzet is om niet alleen naar probleemgedrag te kijken en reactief te handelen, doch het echte kind achter het probleemgedrag te ontmoeten en naar herstel te brengen. Op een laagdrempelige manier gaan kinderen actief aan de slag met hun trauma’s als een beginpunt van herstel en het vergroten van hun zelfregie tot zelfstandigheid en groei. Voor het personeel bieden deze koffers de mogelijkheid te kijken door een traumabril en leren trauma-intensief lesgeven en begeleiden zodat trauma’s een plaats kunnen krijgen in de ondersteuning.

Covid: Dove kinderen en jongeren activeren met nieuwe communicatiemiddelen

Binnen het zorg- en onderwijsaanbod wil KIDS vzw de dove kinderen en jongeren actiever (leren) omgaan met nieuwe communicatiemiddelen en hierdoor op korte en lange termijn hun zelfstandigheid uitbreiden. Om deze weg verder te onderbouwen willen ze hun aanbod vergroten met de aankoop van didactische materialen om het les- en leerproces te ondersteunen. Daarnaast voorziet men in de ontwikkeling van een digitaal platform om de communicatiemogelijkheden verder te exploreren; specifiek aangepast op hun doelpubliek.

Steun door ehvl
€14.500
Organisatie
KIDS vzw
KIDS vzw