Ondersteuningsnetwerk Limburg Zuid

Ondersteuningsnetwerk Limburg regio zuid ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs. Hiervoor gaan ze aan de slag met zowel de leerling als de leerkracht(en), het team en de school om tot systeemversterking te komen. Samen met tal van partners (scholen gewoon onderwijs, scholen buitengewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdienst), de ouders en eventueel externen vormen ze een netwerk, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Educatieve materialen ter ondersteuning van vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Het gebruik maken van educatieve materialen werkt in op de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen van kwetsbare kinderen en jongeren. Het stimuleert de socio-emotionele, cognitieve en communicatieve vaardigheden. Als bruggenbouwers zullen zij deze materialen introduceren bij de scholen die zij ondersteunen. De schoolomgeving biedt de veiligheid aan de kinderen en jongeren die zij nodig hebben om deze materialen te verkennen.

Covid: Taakboxen voor kleuters en lagere schoolkinderen met specifieke noden.

Kleuters en lagere schoolkinderen met specifieke noden hebben door de lockdown vaak hun schoolse vaardigheden niet kunnen inoefenen. Dit zijn cognitieve vaardigheden zoals rekenen (maal- en deeltafels) of taal, maar ook fijn motorische vaardigheden. De taakboxen lokken nieuwsgierigheid uit om opdrachten uit te voeren en zo op een concrete en spelende manier de vaardigheden in te oefenen. De boxen bevatten o.a. puzzels, sorteerspelletjes, fijne motorische oefeningen, ruimtelijke oefeningen of raadsels. De boxen lenen zich ertoe om makkelijk aangevuld te worden of aangevuld op niveau van het kind. Ze worden zowel thuis als in de klas aangeboden.

Steun door ehvl
€7.000
Organisatie
Ondersteuningsnetwerk Limburg Zuid
Ondersteuningsnetwerk Limburg Zuid