Vrije Kleuterschool Kindercampus Mozaïek – KT Scholengroep

Kindercampus Mozaïek, lid van de KT-scholengroep, is een school met een duidelijke en krachtige visie waarin schooleigen waarden verankerd liggen. Een belangrijke bouwsteen zijn de zeven eigenschappen van Steven Covey's Leader in Me rond persoonlijk leiderschap. Leerlingen én leraren leren er zeven gewoonten aan die gericht zijn op persoonlijke groei en relaties met anderen. Van 2,5 tot 12 jaar worden leerlingen meegenomen in een verhaal van verantwoordelijkheid nemen, win-win situaties creëren en eerst begrijpen, dan begrepen worden, steeds met een duidelijk einddoel voor ogen. Op Kindercampus Mozaïek leven en leren ze warm en verbonden samen.  

Rust vinden tussen krinkels en kronkels

De kleuters op de Kindercampus zijn zeer divers. Veel van hen leven in kwetsbare en taalarme thuissituaties. De school gaat in dit project op zoek naar mogelijkheden om de context van de school om te buigen tot mogelijkheden. Ze maken hiervoor, in een speciale ingerichte ‘zen’ruimte, o.a. gebruik van de methodiek Griefelen. Door het werken met verhalen en drama geven ze de kleuters de gelegenheid om gevoelens op te roepen en te voelen. Gevoelens zijn universeel. Het project werkt met dieren die symbool staan voor gevoelens. Ze zijn tevens visueel en brengen klank mee vb de krokodil die hapt en snauwt. Door te werken met een ruim activiteitenaanbod zal dit project gaandeweg over de taalbarrière van de kleuters heen gaan.

Steun door ehvl
€3.750
Organisatie
Vrije Kleuterschool Kindercampus Mozaïek – KT Scholengroep
Vrije Kleuterschool Kindercampus Mozaïek – KT Scholengroep