Gigos vzw

Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt Gigos vzw zich prioritair tot jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. Gigos realiseert een kwaliteitsvol en tegelijkertijd verscheiden aanbod om deze jongeren de mogelijkheid te bieden hun noden, maar ook hun sterktes te ontdekken, zich te ontplooien, hun ontwikkelingskansen aan te reiken en tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden om op een actieve manier deel te nemen aan de samenleving.

Jong en Oud : Samen trots op Vlakveld

Met dit project richt Gigos zich tot de wijk Vlakveld, waar er zo’n 25 kinderen in de leeftijdsgroep 9-12 jarigen zijn. Er is geen structurele basiswerking in de wijk.

Na overleg met de 3 basisscholen rondom de wijk, bleek dat er bezorgdheid is om de leer- en taalachterstand van de kinderen, maar ook om de sociale vaardigheden, om groepjesvorming, zelfs met kleuters erbij. Ruzies in de wijk, vaak fysiek uitgevochten, zetten zich verder op de speelplaats en vice versa. Ouders schijnen dit ook goed te keuren en versterken. Daarenboven is er een diepe kloof en wederzijds wantrouwen te merken tussen de ‘oorspronkelijke’ Vlaamse verouderde bevolking en de nieuwkomers van de laatste 10 jaar. Er is veel ergernis over de groepjes kinderen en tieners in de publieke ruimte.

Gigos wil met het project “Jong en Oud: Samen trots op Vlakveld” het 70 jarig bestaan van de wijk aangrijpen om te werken aan meer sociale samenhang, taalvaardigheid, kennis van de wereld en een beter intergenerationeel samenleven. Via een doordacht voortraject, door in te zetten op informeren en het realiseren van een duidelijk ouderlijk ondersteunend engagement, zullen de jongeren in kleine groepjes workshops aangeboden krijgen om te werken aan hun kennis van de wereld en probleemoplossend gedrag. Zo wil Gigos zorgen voor een betere sociale binding en wordt er gewerkt aan een buurtkrant en een slotmanifestatie, waar ouders en kinderen bijeen komen op het centrale plein en de volgende fase wordt ingezet.  Daarna volgt het eigenlijke taalprogramma waarbij de kinderen verhalen zullen inzamelen over de wijk en haar bewoners.

Steun door ehvl
€6.000
Organisatie
Gigos vzw
Gigos vzw