Heem vzw

Heem vzw is een tijdelijke, besloten verblijfplek voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die zich in een onveilige opvoedingssituatie bevinden en, fysiek of mentaal, onbereikbaar zijn voor noodzakelijk geachte hulpverlening. Het doel van Heem vzw is het creëren van verbinding van de jongere met zichzelf en met zijn of haar omgeving. Zo kan de onveiligheid van de situatie omgebogen worden naar een voldoende veilige, zodat re-integratie in de samenleving en  (her)aansluiting bij een minder ingrijpende hulpverlening mogelijk is. Hiertoe voorziet Heem vzw in een beveiligde binnen- en buitenruimte waar de jongeren onderwijs volgen, oefenen in samenleven, zelfcontrole en de-escalatie.

Leeftuinen@Heem

Besloten opvang betekent uiteraard dat deze jongeren een aantal mogelijkheden wordt ontnomen. Daarom is het essentieel dat voor hen een veilige omgeving wordt gecreëerd, ook buiten de interne leefgroepen, waar ze in verbinding kunnen komen met de natuur, met zichzelf en met anderen. Deze verbinding met de natuur is broodnodig om zowel psychisch als fysisch gezond te blijven en heeft een helende werking.

Met het project “Leeftuinen@Heem” zal enerzijds een buitenruimte worden gecreëerd  die kan dienen voor buitenonderwijs, als ontmoetingsplaats voor de jongeren om in een familiale context samen te zijn  en als plaats om tot rust te komen en om met de natuur in verbinding te gaan. Anderzijds kan de buitenruimte gebruikt worden voor spel, sport, natuurbeleving en zullen de jongeren concrete activiteiten worden aangeboden waardoor ze stapsgewijs en via een individueel groeitraject worden voorbereid op meer interactie met en herintegratie in hun ruimere context.

Organisatie
Heem vzw
Heem vzw