Home-Start Domo vzw

Home-Start gelooft dat sociale steun en een sterk netwerk in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Opgeleide Home-Start vrijwilligers  bieden wekelijks als een vriend aan huis sociale en opvoedkundige steun, waarbij ze werken aan de eigenwaarde, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders en kinderen en proberen het sociaal netwerk te herstellen en verruimen.

De eerste 1000 dagen, een sterke start in Beringen

Met het project ‘De eerste 100 dagen, een sterke start in Beringen’ wil Home-Start zich richten op aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tot en met 4 jaar in Beringen, met een extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare situatie.

De vrijwilligers zullen jaarlijks een 20-tal gezinnen ondersteunen, bij de kleine en grote stappen die kind en ouder zetten, gericht op het vergroten van de opvoedingszekerheid, het versterken van het netwerk rond het gezin en het waarborgen van hun grondrechten. Door laagdrempelig, gratis en kwaliteitsvol preventief gezinnen te ondersteunen willen ze kansen van het (ongeboren) kind vergroten.

Steun door ehvl
€6.000
Organisatie
Home-Start Domo vzw
Home-Start Domo vzw