Huize Sint Augustinus vzw

Huize Sint Augustinus vzw is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en begeleidt kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen en dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Door het bieden van residentiële hulp en ondersteuning biedt Huize Sint Augustinus een time out aan die een vastgelopen situatie bij jongeren in gezinnen of in leefgroepen kan deblokkeren.

Schaal van emotionele ontwikkeling (SEO) en een trauma sensitieve aanpak: Een toolbox voor een vertaling van de theorie naar de praktijk in een leefgroep binnen de jeugdzorg.   Over hoe we gedrag kunnen begrijpen vanuit onderliggende behoeften. 

Om echte ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat de emotionele ontwikkeling van het kind correct kan worden ingeschat, zodat men inzicht krijgt in het gedrag van het kind en vooral in de onderliggende behoeftes die daarachter schuilen.

De meeste literatuur en methodiek hierover is echter gericht op kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Met de toolbox die Huize Sint Augustinus op poten wil zetten, wordt echter de vertaling gemaakt naar kinderen met dezelfde onderliggende emotionele behoeften, maar zonder verstandelijke beperking.

Veel van de kinderen in Huize Sint Augustinus dragen een rugzakje mee en hebben in hun jonge leven ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. De toolbox zal de kinderen leren omgaan met hun emoties, maar zal ook begeleiders, familie en leerkrachten helpen ondersteunen in hun begeleiding. De toolbox is erop gericht om over- en onderschatten te vermijden en kinderen bewust te maken van hun eigen emoties en de effecten daarvan op hun sociaal leven, zodat de kinderen sociale succeservaringen beleven en een groter gevoel van zelfwaarde ontwikkelen.

Dit project kadert binnen het bredere project Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) dat reeds gestart werd in oktober 2021 en waarbinnen de toolbox reeds de tweede fase inluidt en de prelude is voor fase 3 waarbij de toolbox zal worden ingezet in de 3 verticale leefgroepen binnen de voorziening. Met dit project zal Huize Sint Augustinus 36 kinderen van 3 tot 14 jaar, evenals hun ouders, familie, leerkrachten en andere hulpverleners extra kunnen ondersteunen.

Steun door ehvl
€6.659
Organisatie
Huize Sint Augustinus vzw
Huize Sint Augustinus vzw