Katholieke Centrumschool Mater Dei - Genk

Basisschool Mater Dei in Genk is een katholieke school in het centrum van Genk met 350 leerlingen. De leerlingen weerspiegelen de diversiteit in Genk. Leerkrachten ervaren elk jaar grote verschillen tussen de leerlingen qua bagage en schoolse attitudes. De afstand tussen school en thuis is door corona nog groter geworden. Ouders geven aan dat ze het moeilijk vinden om de verwachtingen van de school thuis in te vullen. Bij meer gezinnen is er geen (voor)leescultuur thuis en bij de jongste kleuters heeft corona een slag gegeven aan de taalontwikkeling, mede door het toegenomen gebruik van TV en andere media. Nog los van het feit of de gezinnen Nederlands- of anderstalig zijn, komen er nu kleuters die meer dan een jaar weinig taalinteractie hebben gehad.

Leesbeesten II

Hiervoor heeft de ouderraad van de school een nieuwe leesbeesten actie uitgedacht: de leescaravan! Daarnaast krijgen de kleuters een leeskoffer mee naar huis, met de expliciete opdracht om voor te lezen, naar de bibliotheek te gaan en de ervaringen te delen én mag elk kind één boek houden. Er worden verbanden gelegd tussen voorleesmomenten op school en in de bibliotheek en leerkrachten en ouders tonen hoe je interacties nog taalrijker kan maken. Ook tijdens culturele uitstappen worden ouders uitgenodigd voor ondersteuning, maar eveneens als opstapje voor hen om deze wereld beter te leren kennen.

In de lagere school gaat de interactie verder en moeten kinderen hun ouders bevragen over hun kindertijd en dit verwerken in een Spellenboek. Het Spellenboek wordt zo een verzameling van de leukste spellen die kinderen nu al spelen, die ze zelf bedenken of die hun ouders als kind speelden. Als het boek klaar is, gaat het mee naar huis met de kinderen zodat het hele gezin er samen mee kan spelen. Zowel het bevragen van de ouders, als het samen spelen is erop gericht de ouders te bevestigen en versterken in hun rol, zowel als opvoeder, als als kenner van hun eigen cultuur. Op die manier wil Basisschool Mater Dei dat ouders op hun verschillende kenmerken verbinden, waarderen en versterken.

Steun door ehvl
€6.000
Organisatie
Katholieke Centrumschool Mater Dei - Genk
Katholieke Centrumschool Mater Dei - Genk