Open thuis

Open Thuis ondersteunt personen met een (vermoeden van) beperking in hun streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De ondersteuning kan integraal op alle vlakken van het leven zijn (wonen, administratie, financiën, huishouden, gezondheid, tewerkstelling, vrije tijd…).

Gezinnen op stap naar vrije tijd!

Één derde van het doelpubliek zijn gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking hebben. Vanuit de praktijk stelt Open Thuis vast dat de verstandelijke beperking, naast de vele randvoorwaarden (financiën, vervoer,…) een extra drempel vormt om deel te nemen aan vrije tijd. De praktische hindernissen in combinatie met de draagkracht van het gezin (door de verstandelijke beperking) zorgt ervoor dat deze ouders weinig aandacht besteden aan vrije tijd en de kinderen van thuis uit weinig gestimuleerd worden en moeilijker aansluiting vinden bij sportclubs, theaterbeleving, toerisme…

Met het project “Gezinnen op stap naar vrije tijd!” wil Open Thuis de jongeren uit deze gezinnen (en hun ouders) leiden naar vrije tijds-, cultuur- en sportsector, en dit met ondersteuning van de begeleiding. Open Thuis zal een ervaringsgerichte kennismaking organiseren waaraan het hele gezin actief kan deelnemen. Op die manier worden de kinderen sterker én wordt de verbondenheid binnen het gezin vergroot.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Open Thuis
Open thuis