Projecten

Exact 670. Dat is het aantal projecten dat Streekfonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan. Goed voor een totaalbedrag van 3.712.284 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2021 bedraagt de totale steun aan onderstaande 26 projecten 197.185 euro. Veel leesplezier.

€9.000

Ferm Kinderopvang vzw

Met dit project wil Ferm Kinderopvang de onthaalouders aanzetten om op een enthousiaste manier aandacht te geven aan de taalontwikkeling van de opvangkindjes.

Lees verder
€14.300

Domo Hasselt vzw

Domo Hasselt biedt gezinsondersteuning “aan huis” aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

Lees verder
€6.000

CKG ‘t Hummelhuis – De Hummeltjes vzw

Het CKG wil het hele gezin meenemen in het ontdekken van alles wat buiten spelen van voordelen biedt en samen avonturen beleven in de buitenlucht.

Lees verder
€5.500

CAR Hasselt/Genk – vzw LITP

Het CAR biedt ambulante begeleiding aan kinderen met verschillende problematieken. 1 van de prioritaire doelgroep zijn kinderen met een gehoorstoornis en cochleair implantaat.

Lees verder
€5.000

BuSO Ter Engelen

BuSO Ter Engelen biedt hulp door leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij; onderwijs op maat van de leerling.

Lees verder
€7.000

BuSO De Wissel – provinciale school

BuSO De Wissel is een provinciale school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 1-2-3-4.

Lees verder
€7.500

BuSO De Dageraad

BuSO De Dageraad maakt deel uit van het GO! onder Scholengroep GO! Next. Als school voor buitengewoon onderwijs zetten ze in op de talenten van elke leerling.

Lees verder
€7.500

Basisschool De ZonneWijzer

Al experimenterend, uitproberend, zoekend en evaluerend komt Basisschool De ZonneWijzer tot een maatgericht en vernieuwend leesbeleid.

Lees verder
€8.250

Auxilia vzw regio Limburg

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die leerhulp geeft aan kinderen en jongeren in kansarmoede.

Lees verder
€6.250

Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet in het zinvol invullen van vrije tijd voor kinderen, jongeren en (jong)volwassen met een autisme spectrum stoornis.

Lees verder
€14.500

Atlas College Genk

Atlas College verplaatst het traditionele onderwijsconcept naar een winkelpand en doorbreekt hiermee de sleur en routine van kwetsbare, niet gemotiveerde jongeren.

Lees verder
€3.000

Art 27 vzw

Het Berenhuis, centrum voor taalactivering en kunsteducatie, ontvangt klassen om op een ludieke en interactieve manier te fantaseren met spontane oefenkansen Nederlands.

Lees verder
€5.000

vzw Warm Hart- Houthalen-Helchteren

Warm Hart organiseert reeds verschillende jaren huiswerkbegeleiding voor lagereschoolkinderen en een oudergroep. Ze bereiken hierbij hoofdzakelijk kinderen en ouders met een andere thuistaal en laag opgeleide ouders.  

Lees verder
€4.495

VZW PAS – Genk

VZW PAS zet sinds jaar en dag in op het versterken van de onderwijskansen van kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen. Door corona zetten zij momenteel extra in op digitalisering van hun gebruikers.   

Lees verder
€5.000

VZW KOBeL Spectrumcollege – Beringen

KOBel Spectrumcollege heeft een grote groep kwetsbare leerlingen. Dit is eens te meer gebleken tijdens COVID, de digitale kloof werd heel duidelijk. Niet alleen ontbreekt het materiaal bij veel van deze gezinnen (of is het ontoereikend). Ook zijn veel ouders niet in staat om de leerlingen op te volgen.  

Lees verder