G-Sport bewegen van binnen naar buiten

Het project G-sport bewegen van binnen naar buiten valt hieronder. Sporten met het syndroom van Down, zwemmen met slechts één been, basketballen vanuit een rolstoel, tafeltennissen als je niet of nauwelijks kunt zien. Sporten met een handicap lijkt niet evident, maar het kán!

Het detecteren van dit project is bottom-up gegroeid vanuit de progressie van het aantal individuele subsidieaanvragen rond G-sport met enkele duidelijke en wederkerende raakvlakken die de afgelopen jaren bij Een Hart voor Limburg werden ingediend. Zo merkten wij een gestage vraag naar opleiding voor sportinstructeurs in de G-sport en de implementatie hiervan in een nieuwe/bestaande G-sportvereniging. Tevens werd er gesuggereerd te werken naar een structurele aanpassing om de mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking binnen G-sport te vergroten.

Een Hart voor Limburg ziet dit project G-sport binnen het breder kader van inclusie en niet enkel ter integratie van kinderen en jongeren met een handicap. De doelstelling van Een Hart voor Limburg enerzijds en de individuele subsidieaanvragen rond G-sport anderzijds is kinderen kansen te geven en de scoop via G-sport voor kinderen en jongeren met een beperking te verhogen.

De insteek van dit twee jaar durende project start met de bestaande basismethodiek bewegingsleer; ontwikkeld door Eric Bortels, die doorheen de looptijd van dit project, onder invloed van de input van Key-holders (3 Limburgse scholen binnen het bijzonder onderwijs) en experten, zal worden versterkt en vertaald naar andere sporten en op maat van de doelgroep in de meest brede zin (autisme, mentale of fysieke handicap,…). 

De resultaten van dit project zal de opgedane knowhow en verfijnde methodiek op een bevattelijke manier weergeven zodat deze toegankelijk is voor desbetreffende geïnteresseerden (actief met de doelgroep) om zo het bereik van (G-)sport voor kinderen en jongeren met een handicap binnen Limburg en daarbuiten verder te vergroten.

Met dank aan Sint-Gerardus Diepenbeek, De Dageraad Kortessem, St. Elisabeth Peer, I-Karate Global, Moev Limburg, Sportcentrum Dommelhof, Samana Limburg en onze experten.

Steun door ehvl
€55.000
Organisatie
Een Hart voor Limburg