L.A.C.H. – Houthalen-Helchteren 

Project: De zelfmakerij

Hetgeen de driehoekstrap triageteam, sociaalresponsteam en de werkgroep wijkontwikkeling hebben bereikt tijdens de lockdown mag niet leiden tot business as usual. Een aantal bestaande pijnpunten werd nog duidelijker en de nieuwe vaststellingen bieden change kansen. Te meer omdat de vrees bestaat dat complexe kansarme gezinnen het nog moeilijker krijgen en mogelijk nieuwe kansarmen opduiken. Hetgeen het concept 'DE ZELFMAKERIJ' beoogt is méér dan goodwill. Het is een nieuwe methode met een groeipad hetgeen nu door een bezielde kern vrijwilligers ism professionals kan doorzetten en dat ondanks (socio-culturele) weerstanden. Het houdt de potentie in van een reeks nieuwe initiatieven ten behoeve van extra kwetsbare gezinnen en een onderklasse zoals: een thee- en koffiehuis voor ouders. Via aangepaste ateliers trachten ze creatieve groepjes kwetsbare kinderen en jongeren (12-14 jaar) zowel vakkundige ervaring als sociale tools aan te bieden. De teamleden beschikken over voldoende oefeningen om ouders hierbij te betrekken. Ze bouwen schuilplekken voor buitenspel, recycleren paletten tot creaties. Ze gaan zelfkweekplekken voor groenten, bloemen en kleine landbouw aanmaken. Ze focussen op zelfredzaamheid en leren ouders parallel educatief en technisch omgaan met o.a. afstandsleren.
 

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
L.A.C.H. – Houthalen-Helchteren
Locatie
Houthalen-Helchteren