MPI De Dageraad – Kortessem 

Project: We zijn op zoek naar hulpmiddelen om de onderwijsleertijd van deze kinderen maximaal te kunnen benutten.

ICT als hulpmiddel om het zelfregulerend vermogen van onze leerlingen te stimuleren

MPI De Dageraad zet in op digitalisering om zo de kansen te optimaliseren voor hun leerlingen om de eindtermen te kunnen behalen. Door digitaal te werken kunnen ze meer differentiëren in de klas en zo de onderwijsleertijd maximaal benutten en hen voor te bereiden op de overgang naar het secundair onderwijs. Door het werken met tablets en headsets is er niet meer voor elke les op het moment zelf een instructie nodig van de leerkracht; maar kan er op maat van de leerling ingezet worden op hun noden en eigen tempo.
 

Steun door ehvl
€3.450
Organisatie
MPI De Dageraad – Kortessem
Locatie
Kortessem