Ouderraad Mater Dei – Genk 

Project: Voorleesambassadeur Jules/Bye bye Kamishibai

Het initiatief is een leesbevorderingsprogramma voor kleuters en de eerste graad. Ze zetten Jules (de klaspop) en kamishibais in als hefboom om het onderwijsondersteunend gedrag van de superdiverse groep nieuwe ouders te versterken, om de communicatie en binding met ouders te versterken, leerkrachten meer kennis van hun (leef)wereld te geven en een sterke impuls te geven aan de taalontwikkeling van vele anderstalige kleuters. Dit project is er mede op gericht op het onderwijs-en ontwikkelings-ondersteunend gedrag van ouders te stimuleren en te versterken , maar wel door de inzet van ouders als haalbaar en nabij rolmodel. Tevens ook om het ouder-ondersteunend gedrag van leidsters te versterken en hun meer kennis van de wereld en inzicht in de leefwereld van de nieuwe superdiverse groep ouders van kleuters aan te reiken. Dit project is een nauwe samenwerking met welzijnsinstellingen als Campus O3, de bibliotheek en basiseducatie. Als oudercomité willen ze zo een vernieuwende rol spelen, vele ouders op een originele wijze activeren en binden, aan een warme en brede school werken, die het verschil maakt voor kinderen en een beetje hun klassieke werking vernieuwen zal.
 

Steun door ehvl
€4.750
Organisatie
Ouderraad Mater Dei – Genk
Locatie
Genk