vzw Warm Hart- Houthalen-Helchteren 

Project: Allemaal, helemaal, digitaal!!!

Vanuit deze vaststellingen wil Warm Hart vzw inzetten op een structurele aanpak en ouders vormen en ondersteunen om de digitale kloof te overbruggen en hen tools aanreiken hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het huiswerk met respect voor ieders specifieke thuissituatie. Warm Hart zal basisvormingen organiseren om ouders te versterken en te motiveren voor bijkomende externe vormingen: hoe help ik mijn kind met huiswerk, organiseren van een basisvorming pc-vaardigheden, verdiepen van de vormingen via ervaringsuitwisseling in de oudergroep. Verder investeren ze fors in extra ondersteuning van kwetsbare kinderen via huiswerkbegeleiding: De schoolachterstand bij lagereschoolkinderen trachten ze te overbruggen met huiswerkbegeleiding op maat van elk kind. De kinderen worden begeleid door vrijwilligers en stagiaires lerarenopleiding PxL en UCLL. De begeleiding gebeurt in kleine groepjes (3-tal kinderen). Voor kinderen uit 1ste en 2de lj met taal- en leesproblemen werken ze één op één.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
vzw Warm Hart- Houthalen-Helchteren
Locatie
Houthalen-Helchteren