Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Streekfonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€.

Veel leesplezier!

€2.780

Dienst Ambulante Begeleiding

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een risicokind voor vroeggeboorte of een medische problematiek, voor gezinnen met een beperking (verstandelijk, motorisch, niet aangeboren hersenletsel), met als doel opvoedingsbijstand te bieden aan de ouders en als ultieme doelstelling dat de begeleiding tijdelijk of definitief overbodig wordt.

Lees verder
€4.600

De Wiekslag vzw

De Wiekslag vzw is een organisatie voor jeugdhulp en begeleidt jongeren en gezinnen. Veiligheid en welzijn van de kinderen en jongeren staat centraal!

Lees verder
€10.000

COVIDA

COVIDA werkt met kansarme puberjongens met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen.

Lees verder
€9.000

CAR - LITP

Het CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) biedt ambulante begeleiding aan voor peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis.

Lees verder
€4.500

Bethanië vzw

Bethanië is een observatie- en behandelingscentrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Leefgroep Oostzijde in Hasselt richt zich op de allerkleinsten, kindjes tussen 2,5 en 7 jaar. 

Lees verder
€10.000

Auxilia Limburg vzw

Auxilia Limburg is een vrijwilligersorganisatie die studiehulp geeft aan kansarme leerlingen. Meer dan 350 vrijwilligers waren in 2021 actief! Zij geven in een 1-op-1 setting leerhulp aan meer dan 400 leerlingen.

Lees verder
€7.500

Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw is ontstaan uit de nood aan gespecialiseerde opvang voor kinderen met ASS tijdens schoolvakanties.

Lees verder
€65.000

Taal van schoot tot school - Hoera voor taal

Het incubatorproject Taal "van schoot tot school - Hoera voor taal" biedt baby’s en peuters een rijke taal-leeromgeving, elke dag weer. Dat garandeert een sterke start in het kleuteronderwijs.

2017: voortraject

2017-2018: professionalisering

2018-2022: verdere implementatie

Lees verder
€55.000

G-Sport bewegen van binnen naar buiten

Het  incubatorproject ‘G-Sport bewegen van binnen naar buiten’ zet in op de grotere noden binnen sport-en vrije tijd. Een basis bewegingsleer vertalen naar alle mogelijke sporten voor kinderen en jongeren met een beperking of handicap. 

2020 - 2022

Lees verder
€11.500

Het LeONhuis – vzw. Kan. Triestscholen

Het LeOnhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept in hartje Hasselt dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt of wijk. Het LeONhuis maakt de brug tussen onderwijs en welzijn met het oog op gelijke (onderwijs)kansen van elk kind/elke jongere.

Lees verder
€3.750

Vrije Kleuterschool Kindercampus Mozaïek – KT Scholengroep

De leerlingen van Kindercampus Mozaïek worden meegenomen in een verhaal van verantwoordelijkheid nemen, win-win situaties creëren en eerst begrijpen, dan begrepen worden, steeds met een duidelijk einddoel voor ogen. Ze leven en leren er warm en verbonden samen.  

Lees verder
€10.000

UCLimburg vzw - Techniek-en wetenschapsacademie

De techniek-en wetenschapsacademie wil de introductie van STE(A)M in kleuter-, basis- en secundair onderwijs bevorderen en tegelijk ook een aanvulling vormen op het bestaande STEM-curriculum voor de verschillende onderwijsniveaus.

Lees verder
€15.000

Steunfonds Sint-Oda – Stijn vzw

Sint Oda is een dienstencentrum voor mensen met een ernstige meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking. Je kan er terecht voor een ruim en onderscheidend zorgaanbod op maat.

Lees verder
€5.425

Casa Corlien – Limburgse Stichting Autisme - Stijn vzw

Het proefproject Casa Corlien is een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor gezinnen met een kind met een hoge medisch-verpleegkundige zorgnood.

Lees verder
€10.000

BuBaO Sint-Elisabethschool

De Sint-Elisabethschool is een open, dynamische, kwalitatieve en hoogstaande onderwijsinstelling die zich de zorg van elk toevertrouwd kind ter harte neemt. Momenteel volgen er een 300-tal kleuters en lagere schoolkinderen aangepast onderwijs in 2 vestigingsplaatsen.

Lees verder