SAMEN voor Limburg in nood

Noodweer 2021

Onze provincie is hard getroffen door het noodweer in juli ll. Heel wat Limburgse gezinnen hebben materiële en menselijke schade opgelopen. Een mooie zomer viel voor honderden Limburgers letterlijk in het water. 

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, de Provincie Limburg, Het Belang van Limburg en TV Limburg nam samen, als de 4 grote Limburgse vertegenwoordigers, hun verantwoordelijkheid op en sloegen de handen in mekaar om de grote solidariteit die op gang kwam te coördineren. 
De teller staat momenteel op 82.508 euro en dit bedrag wordt integraal ter beschikking gesteld aan de getroffenen.

VOOR WELKE PROJECTEN

Om projecten en initiatieven binnen de gesloten projectoproep “SAMEN voor Limburg in nood” te ondersteunen, wordt aan een uitsluitend geselecteerd doelpubliek bekendgemaakt dat financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor projecten die aan de vooropgestelde criteria voldoen.

WIE KAN ER EEN PROJECT INDIENEN

Gevestigde organisaties, scholen en verenigingen die actief zijn binnen de getroffen gemeenten en in contact staan met maatschappelijk kwetsbare slachtoffers kunnen een éénmalige aanvraag indienen.

Uitsluitingen zijn er voor onkosten die binnen de verantwoordelijkheid van openbare besturen, overheden en verzekeringen vallen en vergoedingen aan personen die niet tot de vermelde doelgroep behoren of die geen schade hebben opgelopen.

ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA

  1. Het kandidaatsdossier is volledig ingevuld in de taal van het formulier en binnen de looptijd van de oproep; Indienen kan tot en met 15 oktober 2021;

  2. De indiener is ouder dan 18 jaar;

  3. De vereniging is geen commerciële organisatie en is in België gevestigd en bedrijvig;

  4. Er wordt slechts 1 dossier per instantie ingediend;

  5. De financiële ondersteuning kan enkel gebruikt worden voor noodzakelijke, maar uitzonderlijke en tijdelijke kosten ten gevolge van de wateroverlast juli 2021 in de getroffen Limburgse gemeenten. 

SELECTIECRITERIA

  1. Staat de organisatie in contact met de beoogde doelgroep;

  2. Welke rol nemen ze op binnen de getroffen gemeente;

  3. Hoeveel personen worden er effectief bereikt;

  4. Hoe de middelen worden verdeeld en wat zijn de lessons learned.

HOE DIENT U IN

Bent u een organisatie, school of vereniging actief binnen de getroffen gemeenten én staat u in contact met maatschappelijk kwetsbare slachtoffers binnen uw werking. Neem dan contact op via info@ehvl.be. Wij helpen u graag verder.