Concentra Media

"We begonnen in 2003 met steun aan het inloophuis in Hasselt, maar zagen al gauw meer mogelijkheden. Er moest een uitgebreidere aanpak zijn. Als een bedrijf actief is in een bepaalde community, hoort dit bij de verantwoordelijkheid. Je doet ergens zaken, je werkt ergens: dan moet je op sociaal vlak ook iets doen voor de gemeenschap. Ons engagement is een uiting van onze betrokkenheid. We tonen onze verantwoordelijkheid, wat ook onze medewerkers waarderen. Zij vinden het normaal dat hún bedrijf zich inzet voor een goed doel dicht bij huis."

Meer partners