KRC Genk FRZA Foundation

De missie van KRC Genk FRZA Foundation ligt in dezelfde lijn als die van Een Hart voor Limburg. Het spreekt vanzelf dat we de handen in elkaar slaan voor en door Limburg. We doen dit o.a. via het project TALIM. Lees op hun website welke maatschappelijke projecten zij verder steunen. 

FRZA staat voor:

  • F, voor Focus op talentontwikkeling. Initiatieven waarbij mensen talenten ontdekken en kunnen ontplooien in een stimulerende omgeving.
  • R, voor Re-integratie. Projecten waarbij we actief werken aan paden waarbij mensen re-integreren in de maatschappij.
  • Z, voor Zelfredzaamheid en Autonomie. Initiatieven waarbij we de zelfredzaamheid van mensen verhogen, waardoor ze sterker in het leven kunnen staan en bewegen.
  • A, voor Actief participeren in de maatschappij. Het sluitstuk kan je wel stellen, gezien de eerdere drie stappen mee resulteren in een persoon of groep die een actieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Meer partners