Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

€10.000

Isbroodnodig VZW

De missie van Isbroodnodig vzw is het aantal lege brooddozen in 17 basisscholen in Limburg te verminderen. Ze doen dit op een respectvolle manier, zonder de integriteit van het kind en zijn/haar omgeving aan te tasten.

Lees verder
€1.250

Gigos vzw

Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt Gigos zich tot alle Genkse kinderen, tieners en jongeren. Vanuit het domein vrije tijd ontwikkelt Gigos acties en activiteiten die de maatschappelijke kansen van deze doelgroep verhogen.

Lees verder
€10.000

Kids vzw

Kids vzw is een zorg- en onderwijsinstelling voor kinderen en jongeren met ernstige communicatiebeperkingen door doofheid of slechthorendheid, autisme en/of taalontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€1.820

WeForThem

WeForThem heft sinds 2016 “kansarmoedebestrijding” als hoofdoelstelling. Ze beoogt elk mens in nood te helpen en de kloof tussen rijk en arm te verkleinen in Genk en omstreken.

Lees verder
€2.750

Rebelle vzw

Rebelle vzw staat in voor het opvolgen van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving.

Lees verder
€4.000

O.C. Sint-Ferdinand

Bij orthopedisch centrum Sint-Ferdinand werken de domeinen onderwijs en welzijn geïntegreerd samen. Ze bieden een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking, ASS en/of gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder
€4.750

SAAMO Limburg vzw

Mensen in kwetsbare situaties staan voor heel wat uitdagingen. SAAMO Limburg brengt deze mensen samen en werkt met hen aan concrete oplossingen.

Lees verder
€10.000

De RegenbOog vzw

De RegenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking. Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en hun netwerk ontwikkelen ze aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten.

Lees verder
€10.000

vzw Sint-Gerardus scholen

BuBao Sint-Gerardus is een basisschool voor type 4. Ze bieden onderwijs, ondersteuning en zorg aan kinderen met een (neuro-)motorische beperking binnen een multidisciplinair kader.

Lees verder
€4.900

Groep INTRO vzw

Groep INTRO heeft één doel: een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen. Zij creëren meer ruimte voor een bredere waaier aan kwaliteiten en competenties zodat een grote diversiteit aan mensen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Lees verder
€6.000

KOBeL Spectrumcollege vzw

Het Spectrumcollege is een scholengemeenschap voor secundair onderwijs in Beringen en Lummen die vanuit hun kernwaarden #vakmanschap, #verbondenheid #welbevinden en #vertrouwen onderwijs voorziet aan +/- 3.450 scholieren in alle finaliteiten.

Lees verder
€4.000

Jeugdzorgcentrum Kinrooi-Maaseik-Bree

Jeugdzorgcentrum is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg die bestaat uit 3 residentiële afdelingen en 1 dagcentrum.

Lees verder
€4.100

BuBaO de Wikke

BuBao de Wikke is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor kinderen met een matige en ernstige mentale beperkingen, kinderen met gedragsmoeilijkheden en emotionele beperkingen en autisme.

Lees verder
€10.000

VZW PAS - Pedagogisch Advies & Stimulering

VZW PAS is beheerder en uitbater van Campus O3, het Genkse Huis van het Kind en is door Agentschap Opgroeien erkend en gesubsidieerd voor de Opvoedingswinkel, Inloopteam, Spel & Ontmoeting en Mobiele Ondersteuning aan Huis.

Lees verder
€5.000

Autisme Leeft vzw

VZW Autisme Leeft zet in op een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis via culturele, sociale, sportieve en educatieve activiteiten in meerdere regio’s in Limburg.

Lees verder