Bethanië vzw

Bethanië vzw is een multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. De vzw biedt verblijf, dagopvang en mobiele ambulante begeleiding. Ouders, familie en de school worden nauw betrokken in de begeleiding.

Project: Met meer groen kunnen kinderen veel meer doen

Financieel directeur Gunther Van Baelen: “We zetten sterk in op plezier beleven en samen buiten bezig zijn.  Samen met de kinderen en hun ouders installeren en onderhouden we een buitenruimte met  een planten- en kruidentuintje. En we hebben het ambitieuze plan om met recyclagemateriaal  spelmateriaal te creëren en onze buitenruimte verder aan te kleden. We  leren zo niet enkel meer over de natuur, door samen te creëren, spelen en bewegen  willen we de ontwikkeling van de kinderen stimuleren en uitdagen en de verbinding met hun ouders verstevigen.”

Organisatie
Bethanië vzw
BETHANIË VZW