O.C. Sint-Ferdinand

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt begeleiding aan minderjarigen met een verstandelijke beperking en/of emotionele- en/of gedragsproblemen en hun context. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding is ook ambulante begeleiding een mogelijkheid. Dit project richt zich op jongeren in opleidingsvorm 1 die hun draai niet vinden in het reguliere bijzonder onderwijs.

Project: Sterker dan je dacht met PAARDenKRACHT!

De ervaring leert dat het inzetten van paarden als opvoedingsmiddel een enorme meerwaarde is in de ontwikkeling van jongeren. Zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing zijn de 3 fundamenten waarop binnen dit project gebouwd kan worden. Traditiegetrouw biedt men eerst de activiteiten met paarden aan binnen de sessies en dagbestedingsmomenten doorheen het jaar om uiteindelijk als kers op de taart te kunnen deelnemen aan het paardenkamp dat tijdens de zomervakantie aangeboden wordt. Vanaf dit schooljaar kunnen niet enkel de interne jongeren maar ook leerlingen van OV1 van dit uitgebreid aanbod genieten.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
O.C. Sint-Ferdinand
O.C. Sint-Ferdinand 2020