Pleegzorg Limburg

Pleegzorg Limburg vzw begeleidt 1.050 kinderen, jongeren en volwassenen. Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat elk kind/jongere recht heeft op persoonlijk contact, ook wanneer ze in pleegzorg zitten. In het beste geval gaan de kinderen regelmatig op bezoek bij hun ouders, maar dat is niet altijd mogelijk door allerhande problematieken (veiligheid, huisvestiging, etc.). Het is echter belangrijk dat de band die er is, onderhouden kan worden én kwaliteitsvol is.

Project: Uitbouwen van niet-professionele netwerken rondom begeleide bezoeken tussen ouder(s) en kind(eren) binnen de werking van pleegzorg.

In dit project doet Pleegzorg Limburg beroep op vrijwilligers om kinderen/jongeren en hun ouders te begeleiden. Er wordt ingezet op contactherstel en -opbouw door drempelverlagende en spelenderwijze omgangsvormen. Het pleeggezin speelt hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk doel is dat ouders, kind en pleegouders een duurzame en conflictvrije band opbouwen.

Steun door ehvl
€3.000
Organisatie
Pleegzorg Limburg
Pleegzorg Limburg 2020