Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet in het zinvol invullen van vrije tijd voor kinderen, jongeren en (jong)volwassen met een autisme spectrum stoornis. Via o.a. hun speelpleinwerkingen de Puzzel en jeugdvereniging Spetters bereiken zij bijna 400 kinderen en jongeren vanaf 3 jaar. Daarnaast bieden ze een variatie aan hobby’s en workshops om creatieve, sportieve en andere talenten te stimuleren. Ze doen hiervoor beroep op een 300-tal enthousiaste vrijwilligers per jaar.

De gASStenbus

Autisme is een sociaal beperkende handicap. Daarnaast hebben kinderen met autisme ook heel veel moeite met het aanvoelen van hun eigen lichaam en het herkennen van gevoelens. Via de gASStenbus bieden ze deze kinderen een nieuw spelaanbod om hen uit te dagen nieuwe activiteiten te ontdekken en te proberen. Ook maken zij het sport- en spelaanbod auti-invoelend waardoor de kinderen zichzelf beter leren kennen. Dit belevingsgericht spelcircuit wordt ook aan de ouders aangeboden: samen spelen met hun kinderen werkt verbindend en geeft inzicht in het kennen en kunnen van hun kind. Autisme beter begrijpen door samen te ervaren en te voelen. De gASStenbus is een hefboom bij uitstek om hiermee aan de slag te gaan. Alle vrijwilligers van Autisme Leeft vzw zullen een introductie krijgen in autisme via het spelmateriaal om zo de kinderen en hun ouders optimaal te kunnen begeleiden.

Steun door ehvl
€6.250
Organisatie
Autisme Leeft vzw
Autisme Leeft vzw