Casa Corlien – Limburgse Stichting Autisme - Stijn vzw

Het proefproject Casa Corlien is een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor gezinnen met een kind met een hoge medisch-verpleegkundige zorgnood: kinderen met sondevoeding, kanker, degeneratieve spierziekte, stofwisselingsziekte,…  Het zorgenkind kan hierbij al of niet een beperking hebben. De oppas is er ook voor eventuele broers en/of zussen. Want alle zorgfamilies moeten de kans krijgen om af en toe op adem te komen.

Zorg delen geeft ademruimte

De uitdaging is om deze gespecialiseerde oppasdienst op de sociale kaart te zetten in Limburg. Casa Corlien wil betaalbare oppas realiseren door een deskundige vrijwilliger (verpleegkundige) en dit op ieder moment van de dag afhankelijk van de zorgvraag. De oppassers stellen dezelfde noodzakelijke handelingen als ouders normaal zouden doen. I.s.m. Kites Zorgteam U.Z. Leuven, de link met de behandelende arts, bieden ze zorg op maat. Casa Corlien is ontsproten vanuit een concrete vraag van een gezin met een zorgenkind en de missing link bij bestaande oppasdiensten.

Steun door ehvl
€5.425
Organisatie
Casa Corlien – Limburgse Stichting Autisme - Stijn vzw
Casa Corlien – Limburgse Stichting Autisme - Stijn vzw