KBM-Z de ZonneWijzer

Basisschool de ZonneWijzer is gelegen in Opgrimbie, Maasmechelen.

De school heeft twee ingangen, een poort aan de Schoolstraat en een klein poortje richting de wijk “Klein Spanje”. De kinderen op school vormen een mooie mengeling van deze twee toegangen. De school is een verzameling van verschillende culturen, veel diversiteit, maar ook van veel verschil in achtergrond. De laatste jaren merkt de school dat er een grote toename is van kinderen die opgroeien in een kansarme context, in armoede. Kinderen onderling en leerkrachten maken geen onderscheid, maar in heel wat dagdagelijkse dingen komt deze kansarmoede wel naar voor. De uitdaging voor de school is om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden en te zorgen dat iedereen zo stevig mogelijk in zijn of haar schoenen staat, omkaderd door een mooi netwerk aan sociale relaties voor ze hen ziet afvloeien richting de grote wereld en het secundair onderwijs.

Samen bouwen en spelen, samen fantaseren en creëren, samen vallen en opstaan, groeien en ontwikkelen, van 2 en een half tot 12 jaar. 

Kinderen starten op school op 2,5 jaar,  allen met een eigen, verschillende achtergrond.  Dit komt ook naar voor in de diepgang van het spel van de kinderen. Het spel van kinderen uit een kansarme omgeving is vaak veel beperkter en oppervlakkiger dan dat van kinderen die opgroeien in een andere thuissituatie.

Met het nieuwe project wil  de school nog meer inzetten op het creëren van kansen voor alle kinderen. Voor de kleuterschool zal bijkomend mooi en degelijk materiaal worden voorzien. Daarnaast wordt ook de overstap gemaakt naar de lagere school, waar vaak minder ruimte is voor spel. De school wil ook de lagere schoolkinderen op de speelplaats ruimte geven voor hun grote plannen, ideeën en fantasieën en zo groeikansen te creëren.

Steun door ehvl
€3.500
Organisatie
KBM-Z de ZonneWijzer
KBM-Z de ZonneWijzer