VZW PAS - Pedagogisch Advies & Stimulering

VZW PAS is beheerder en uitbater van Campus O3, het Genkse Huis van het Kind en is door Agentschap Opgroeien erkend en gesubsidieerd voor de Opvoedingswinkel, Inloopteam, Spel & Ontmoeting en Mobiele Ondersteuning aan Huis. Daarnaast hebben ze bijkomende opdrachten vanuit Stad Genk om er mee voor te zorgen dat kinderen en jongeren gezond en kansrijk kunnen opgroeien in onze stad.

Een warme transitie naar de kleuterschool

De overgang naar de kleuterschool is een grote stap voor alle kinderen, maar nog meer voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Deze kinderen starten vaker dan gemiddeld met een achterstand in de kleuterklas op vlak van taal-, socio-emotionele ontwikkeling of een combinatie van factoren. Via dit voorschoolse aanbod wil VZW PAS deze gezinnen begeleiden naar een warme overgang van voorschools naar schoolgaand. Met het pedagogisch instrument ‘ik-ben-ik-boekje’ kan er makkelijker en vlotter gecommuniceerd worden. Tegelijk kan er snel en adequaat worden ingegrepen in geval van problemen op vlak van ontwikkeling of opvoeding.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
VZW PAS - Pedagogisch Advies & Stimulering
Locatie
Genk