Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In je laatste wilsbeschikking kan je een nalatenschap aan Een Hart voor Limburg laten opnemen.

In het Vlaamse Gewest bedraagt de erfbelasting voor goede doelen sedert 1 juli 2021 nul procent. Je geld wordt dus voor de volle 100% gebruikt voor het goede doel dat je na aan het hart ligt.

Als je geen reservataire erfgenamen (kinderen of huwelijkspartner) hebt, kan je vrij beschikken over je hele erfenis. Je kan dus alles nalaten aan één of meerdere goede doelen. Dan betaal je dus geen erfbelasting. Heel je nalatenschap wordt geïnvesteerd in wat jij belangrijk vindt. Je blijft actief aanwezig in de samenleving.

Ook als je kinderen of een huwelijkspartner hebt, kan je over een (klein) deel van je erfenis vrij beschikken, het zogenaamde ‘beschikbare deel’.

DE SLEUTEL TOT ACTIEF NALATEN IS EEN LEGAAT AAN HET GOEDE DOEL

Kies een goede doel die jouw waarden vertegenwoordigd, die de daad bij je woord voegt: kinderen- en jongeren, cultuur, armoedebestrijding, wetenschappelijk onderzoek, vrede, dieren- of natuurbescherming, erfgoed, dringende noden etc. Je vindt er vast een die je idealen waarmaakt.

Wil je graag dat iemand je meer informatie geeft over hoe je Een Hart voor Limburg kan opnemen in je testament?  Bel ons op +32 011/878 599 of stuur een mailtje naar info@ehvl.be. Gratis, discreet en vrijblijvend.

Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond legateren en schenken aan Een Hart voor Limburg heeft testament.be een gids uitgebracht die u hier gratis kan downloaden. 

Gids "GOED GEREGELD GOED GEGEVEN"

Je kan je laten bijstaan door je notaris, bankier, vermogensbeheerder, maar ook door Een Hart voor Limburg. Wij helpen je graag verder.

Daarnaast valt Een Hart voor Limburg onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting. Hierdoor kan ze zich laten bijstaan door de kennis en professionaliteit van het Centrum voor Filantropie, het kennis en expertise centrum inzake filantropie van de Stichting.

Filantropie gebeurt in essentie door te schenken of door een legaat te doen. Meestal bestaat een legaat of een schenking uit een geldsom, maar het kan ook gaan om voorwerpen, waardepapier, kunstwerken, onroerende goederen. Dit vermogen kan gebruikt worden om initiatieven van Een Hart voor Limburg te ondersteunen.

Schenking

Bij een schenking, die alleen bij leven kan, maakt de schenker een goed over aan de begunstigde, zonder winstoogmerk. De schenking is definitief en onherroepelijk. Er zijn twee manieren om een schenking te doen:  

  • de handgift: bij deze niet-geregistreerde schenking overhandigt de schenker een deel van zijn vermogen zoals geld, juwelen, schilderijen. Omdat dit niet geregistreerd is, betaalt de begunstigde geen schenkingsrechten, tenzij de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Dan zijn er successierechten verschuldigd.  
  • de notariële schenking: deze gebeurt via de notaris. Op deze schenking zijn altijd schenkingsrechten verschuldigd. De schenking van onroerende goederen gebeurt altijd voor de notaris. 

Legaat

Legaat via testament kan je enkel laten opmaken via de notaris.

Voor de particuliere legatarissen die je in je testament begunstigt zal geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat je aan Een Hart voor Limburg nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd. Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli 2021 dit nultarief. Je legaat of schenking komt dus 100% bij Een Hart voor Limburg terecht.

  1. Maak een overzicht van je bezittingen.
  2. Bepaal welke begunstigden je wenst op te nemen in je testament en aan welk goed doel je wil nalaten.
  3. Bepaal wat je wil nalaten aan wie.
  4. Bepaal of je al dan niet specifieke voorwaarden in je testament wenst op te nemen.
  5. Bepaal of je al dan niet een testamentuitvoerder wil aanduiden.
  6. Ga naar de notaris.

Voor het opmaken van een testament maak je een afspraak met een notaris. Tijdens het eerste gesprek kan je in eigen bewoordingen aangeven wat je wenst te regelen. De notaris zal je vertellen wat voor jou de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn van het opmaken van een dergelijk testament. Na het eerste gesprek zal de notaris een ontwerp opstellen van je testament. Het ontwerp krijg je met een toelichting thuisgestuurd en kan je op je gemak doorlezen.

Is alles duidelijk en ga je akkoord, dan kan je een nieuwe afspraak maken met de notaris. Hij zal het testament nogmaals met je bespreken en daarna kan het testament getekend worden. Je krijgt een kopie van het testament mee naar huis.

Concreet betekend dit dat, indien je in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit geen fiscaal voordeel meer zal opleveren voor je begunstigden en je testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn.

Je zal in de meeste gevallen je testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en je al dan niet gewijzigde persoonlijke intenties.

Hopelijk ligt je hart nog steeds bij Een Hart voor Limburg, voor ons zijn legaten immers noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten.

Voor de particuliere legatarissen die je in je testament begunstigt zal geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat je aan Een Hart voor Limburg nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd. Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli 2021 dit nultarief. Je legaat of schenking komt dus 100% bij Een Hart voor Limburg terecht.

Heb je nog vragen?

Profielfoto Hanne Geusens_zonder witte rand

Hanne helpt je graag verder via 011/878 719.

Contacteer Hanne via e-mail