TALim – Talenten Academie Limburg

In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. TALim wil een aantal onder hen die kansen bieden. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk.

TALim wil de hoge schooluitval tegengaan: ze stellen vast dat in Vlaanderen 12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma – verlaten, in Genk is dat 20,8 % (cijfers 2018-2019). Vergelijkbaar hoge cijfers vinden we in de andere voormalige mijngemeenten en Leopoldsburg met een gemiddelde schooluitval van 16,4%. Enkele andere cijfers: in Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, in de mijngemeenten en Leopoldsburg is dat gemiddeld 29,8%. Terwijl in Vlaanderen 28,0% van de jongeren in de derde graad een BSO richting volgt is dat in de genoemde gemeenten 33,8%.

Door tieners breed te laten kennismaken met alle mogelijke interessevelden en beroepen binnen TALim, kunnen ze samen werk maken van deze cijfers. Zo gunnen ze elke tiener om zijn haar talent te vinden en dit talent (later) te kunnen inzetten in de samenleving: een winst voor de samenleving én de tiener. TALim wil tieners van Limburg een venster bieden op hun talenten en mogelijke toekomst(beroepen) en hen daardoor stimuleren in hun (school)loopbaan. TALim baseert zich daarvoor op het model van TADA in Brussel en de Nederlandse IMC weekendscholen, waar cijfers o.a. aantonen dat het programma een grote impact heeft op vroegtijdige schoolverlaters. Ze focussen zich op tieners voor wie hun aanbod het grootste verschil maakt.

Financiering

TALim – Talenten Academie Limburg – functioneert onder UHasselt, meer bepaald binnen De School van Educatieve Studies.

Een Hart voor Limburg en Sint- Vincentius investeert financieel in hun werking, aangevuld met de praktische steun van de stad Genk (campus O3) en KRC Genk.

Meer info: https://www.talim.be/

Steun door ehvl
€30.000
Organisatie
TALim – Talenten Academie Limburg
Locatie
Limburg