Kids vzw

Kids vzw is een zorg- en onderwijsinstelling voor kinderen en jongeren met ernstige communicatiebeperkingen door doofheid of slechthorendheid, autisme en/of taalontwikkelingsstoornissen. De doelgroep in de basisschool is complexer geworden door een toename van meervoudige problematieken, emotionele gedragsproblemen, trauma’s. Meer en meer kinderen kunnen zich moeilijk handhaven in de klas en vragen extra zorgondersteuning, bij voorkeur ruimtelijk gescheiden in de klasomgeving.

De HALTE: Kids kiest voor HYGGE!

Het HYGGE-project wil kinderen van de basisschool in DE HALTE een rustpunt bieden om op een andere manier te leren of terug energie te geven. Hygge betekent geluk, gezelligheid, sfeer en geeft aan waar deze kinderen nood aan hebben. Veel kinderen kunnen zich moeilijk handhaven en vragen extra én geïndividualiseerde zorgondersteuning. Dit project beoogt preventieve rustmomenten, opvang op maat tijdens de speeltijden, crisisinterventies en individuele begeleidingstrajecten. Het wordt gebruikt als hefboom opdat de leerling zich toch kan handhaven in het of een (aangepast) onderwijsproces. Er wordt uitgegaan van het principe dat “je goed voelen een cruciale voorwaarde is om tot leren te komen” en het bieden van HYGGE momenten zal hiertoe bijdragen.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
Kids vzw
Locatie
Hasselt