Samen bouwen we aan een betere toekomst voor onze kinderen.

WIE ZIJN WE

Het Fonds Een Hart voor Limburg verbindt en versterkt lokale schenkers en lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang. Als goed doel wil het Fonds hierbij als hefboom en facilitator het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in Limburg versterken, met een focus op kansen bevorderen van kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen willen we werk maken van een betere samenleving voor iedereen.

EVENTS

NIEUWS