Samen bouwen we aan een betere toekomst voor onze kinderen.

WIE ZIJN WE

Het Fonds Een Hart voor Limburg verbindt en versterkt lokale schenkers en lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang. Als goed doel wil het Fonds hierbij als hefboom en facilitator het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in Limburg versterken, met een focus op kansen bevorderen van kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen willen we werk maken van een betere samenleving voor iedereen.

WIJ GEVEN STEUN

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde incubator-initiatieven of themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.

EVENTS

NIEUWS