26 aug 2020

Limburg maakt zich op voor de start van het nieuwe schooljaar

Er werden allerlei solidariteitsacties georganiseerd en hulp kwam spontaan op gang om op korte termijn de noden tegemoet te kunnen komen.
Maar de hele crisis verplicht ons anders te denken en te werken. 
De lockdown heeft nieuwe deuren geopend en mogelijkheden gegeven maar ook noden aan de dag gelegd.  Specifieke noden naar materialen en systemen.  Begeleiding en vormingen op maat voor zowel leerlingen/studenten, leerkrachten, begeleiders,….heel wat zaken waar we niet op voorbereid waren maar die nu onmisbaar blijken en waar we nu op moeten inzetten!  We willen immers klaar zijn voor de toekomst.

“Het zijn onze kinderen van vandaag, die onze werknemers en werkgevers van morgen zijn, we mogen deze generatie niet verloren laten gaan”

LSM, Een Hart voor Limburg en de Provincie Limburg hebben daarom de krachten gebundeld en hebben een specifieke projectoproep uitgeschreven waar onderwijsinstellingen  en organisaties die instaan voor de begeleiding van kinderen jongeren een financiële steun konden aanvragen.
Steun die ingezet kan worden voor initiatieven die onderwijsgerelateerd zijn en die bovendien ook dat verschil op lange termijn maken. 

Er werden 22 projecten door de jury weerhouden voor uitvoering, goed voor een totaalbedrag van 105.365 euro.  Hiervan werd 75.000 euro ter beschikking gesteld door LSM en de provincie Limburg, het overige deel, 30.365 euro, wordt door Een Hart voor Limburg bijgedragen.  Zij zullen tevens ook instaan voor de correcte opvolging van deze projecten.

Tom Vandeput - voorzitter raad van bestuur Limburg Sterk Merk: “Door de uitzonderlijke coronamaatregelen in het onderwijs staan jongeren, ouders en onderwijsorganisaties voor bijzondere uitdagingen. Daarom besliste LSM om 75 000 euro te schenken aan een Hart Voor Limburg.  Via deze bijdrage aan de projectoproep COVID-19 van Een Hart voor Limburg, zet LSM doelbewust in op het verbeteren van onderwijsachterstand en vroegtijdig schoolverlaten waar jongeren in Limburgse onderwijsinstellingen mee te kampen hebben.

Elk talent blijft belangrijk voor de toekomst van Limburg. De impact van de crisis zal de komende maanden pas echt duidelijk worden.  Leerachterstand, demotivatie, schooluitval en sociale ongelijkheid tussen kinderen en jongeren, we moeten erop voorbereid zijn.  Het post-corona tijdperk vraagt nieuwe competenties en creatieve ingrepen, zowel in het versterken van onderwijsspelers als het benaderen van de jongeren en hun ouders. Zeker wanneer ze zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Met een bijdrage aan Een Hart voor Limburg wil LSM onderwijsorganisaties helpen ondersteunen om in deze uitzonderlijke tijden het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis.

Bart Van Der Meersch – Voorzitter Streekfonds Een Hart voor Limburg - “Als het onderwijs veerkrachtig wilt zijn en de ambitie wilt waarmaken om gelijke onderwijsresultaten te bereiken zijn er uitdagingen op 3 grote domeinen : binnenschools; buitenschools en binnen samenwerkingsverbanden van onderwijs met lokale besturen en welzijnsorganisatie i.f.v. onderwijsdoelen (op niveau van het kind). Deze bijzondere projectoproep COVID-19 bood een breed en duidelijk omschreven kader waarbinnen organisaties aan de slag kunnen gaan om de gevolgen van deze crisis aan te pakken maar anderzijds ook om future proof te zijn of te worden.”

Kristie Deckers – Coördinator Streekfonds Een Hart voor Limburg – dat er nood was aan deze oproep en dito financiële ondersteuning blijkt uit de dossiers die we mochten ontvangen.
Scholen moeten zich heroriënteren op onder andere het vlak van huiswerkbegeleiding, zien de nood nu meer dan ooit in om ouders mee te nemen in de digitale wereld van hun school maar ook voor de leerkrachten bleek het niet altijd eenvoudig te zijn, ook hier worden stappen ondernomen.
Maar ook op het vlak van emotioneel welbevinden wordt er hard gewerkt.   Via aangepaste ateliers gaat men aan de slag met kwetsbare kinderen en jongeren om zowel vakkundige ervaring als sociale tools aan te bieden.  Initiatieven om organisatie-overschrijdend te werken om zo alle kinderen en jongeren te betrekken kwam ook duidelijk naar voren.

We zijn blij dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen want op deze situatie was niemand voorbereid.  We zien ondanks de grote inspanningen die iedereen geleverd heeft dat men tegelijkertijd ook kritisch durft te zijn en zo oplossingen vindt om nog beter klaar te zijn voor de toekomst zodat onze kinderen en jongeren de beste kansen krijgen, dat stemt ons positief!
 

De uitgebreide projectomschrijvingen kunnen teruggevonden worden op www.ehvl.be
Indienen voor de jaarlijkse projectoproep 2021 van Een Hart voor Limburg kan nog tot 22 september.  Hiervoor wordt 300.000 euro ter beschikking gesteld.