Steunfonds Sint-Oda

Het Dienstencentrum Sint Oda heeft een ruim zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Sint Oda biedt woon- en dagopvang voor kinderen. Daarnaast is er een observatie- en behandelingsleefgroep voor mensen met bijkomende gedrags- of psychische problemen.

Project: ‘Ik wil zélf vooruitgaan’ – of het belang van mobiliteit voor personen met een ernstige meervoudige beperking

Wanneer een kind of jongere met een ernstige meervoudige beperking door zijn motorisch of visuele beperking zichzelf niet kan voortbewegen, noch zijn rolwagen, dan is hij zijn hele leven afhankelijk van anderen om een verplaatsing te kunnen doen. Leven betekent bewegen, bewegen betekent ontwikkelen. We onderschatten vaak wat het is om dit helemaal niet te kunnen; ze bevinden zich een groot gedeelte van de dag in een 1 dimensionele wereld. Door te weinig prikkels kan onvoorspelbaar gedrag ontstaan met onrust en risicovolle situaties als gevolg. 

De nieuwe AKKA-smart geeft hierop een antwoord. Met de hulp van het plateau kunnen de kinderen en jongeren weer in een 3 dimensionale wereld geplaatst worden. Het plateau blijkt vaak veel positieve extra stimuli te bieden met zeer verrassende gevolgen. Het is dan ook een grote aanvulling op therapeutisch vlak omdat het kind of jongere die normaal gesproken niet zelf zou kunnen door een bepaalde beweging, dit nu wel kan en zonder risico. 

Het AKKA-plateau werkt op het principe van tape rijden. Het plateau is voorzien van een sensor welke de tape volgt. Het kind of jongeren kan met een zeer eenvoudige bediening (1 knop) zelf de tape volgen. Er zijn heel wat uitbreidingen mogelijk zoals vb. op een parcours van tape kan je aangeven welke richting je op wil gaan. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om begrensd te rijden binnen een afgebakend gebied. Dit is een mooie en veilige manier als voorbereiding op het rijden met een elektrische rolstoel. Het AKKA-plateau is een onderdeel van Sens-city. De ruimte waarin het plateau zal geplaatst worden is tevens prikkelrijk ingericht waardoor de kinderen en jongeren vanuit het parcours dat ze rijden steeds andere bewegingen, beelden, indrukken krijgen.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Steunfonds Sint-Oda
Steunfonds Sint-Oda