In-Z Brede school

In de IN-Z Brede school organiseren ze een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen tot twaalf jaar. Een brede school biedt leuke activiteiten zoals kinderyoga, dans, spelletjes gericht op taalstimulering, enz … Jeugdbewegingen, sportclubs en tekenacademies sporen ze aan om samen een deel van het programma in te vullen. Zo geven ze positieve prikkels voor samenwerking. Dat alles gebeurt tijdens de middagpauze of na de lesuren op school.  Een spelotheek, een stadsplein, een sporthal of een buitenschoolse opvang doen dienst als bijkomende of alternatieve uitvalsbases.

Project: Wereldkeuken, sport en spel voor kwetsbare gezinnen

IN-Z wil een drie-luik project organiseren in de Brede School te Borgloon. De aanpak is heel eenvoudig: tweewekelijks organiseren ze een wereldkeukenatelier, sport en spel voor kwetsbare gezinnen in de regio en dit in samenwerking met de lokale sportclubs en vrijetijdsinitiatieven. IN-Z werkt in de brede school met medewerkers uit de kansengroepen, onder leiding van en coördinator of maatschappelijk assistent. Hierdoor kunnen de medewerkers zich sneller inleven in de leefwereld van de gezinnen. Ze genieten sneller vertrouwen en kunnen beter inspelen op de noden en de behoeften die er zijn.  

Door de ouders te betrekken in het vrijetijdsgebeuren van hun kind wordt de relatie tussen ouders en kinderen beter, alsook het sociaal contact tussen ouders onderling, waardoor hun sociaal isolement doorbroken wordt. Ouders kunnen tijdens het drieluik hun eigen talenten en hun meerwaarde ontdekken. IN-Z slaat de brug tussen kinderen, ouders, scholen, welzijnswerkers en vrijetijdsverenigingen.

Steun door ehvl
€3.750
Organisatie
In-Z Brede school
IN-Z Brede School
import_blog
/blog/vzw-in-z/