Turkse Rangers

De Turkse Rangers is een voetbalclub in Genk met 10 jeugdploegen en ongeveer 150 jeugdspelers en is sterk ingebed in de Genkse gemeenschap, voornamelijk deze met Turkse origine.

Nu Corona veel ontwikkelingen heeft stilgelegd en kinderen geconfronteerd worden met achterstanden en vertraging, zien zij een uitgelezen kans om de vaders in te schakelen en een nieuwe dynamiek te realiseren.

Niet langer aan de zijlijn

Met “Niet langer aan de zijlijn” willen de Turkse Rangers vaders meer betrekken in het leven van hun kinderen. Vanuit het klassieke rollenpatroon van de vader blijft deze veel te vaak “langs de zijlijn” staan, te vaak afwezig en passief. Door het engageren van rolmodellen voor zowel vaders als kinderen willen ze hen in beweging krijgen. En niet enkel op sportief vlak.

Samen met een pool van medewerkers en andere organisaties uit de buurt zullen diverse acties op poten gezet worden waardoor de vaders en kinderen kunnen kennismaken met een divers aanbod van vrijetijdsmogelijkheden en hulpbronnen. Op die manier willen ze deze vaders meenemen in en laten kennismaken met allerhande activiteiten en organisaties om zo hun betrokkenheid bij het opgroeien van hun kinderen te vergroten en dit van jongsaf aan en op lange termijn.

De kinderen krijgen op deze manier een ruimere blik op de wereld en zullen zich, gesterkt door de aanwezigheid van hun vaders, verder kunnen ontwikkelen. Trots dat hun vaders erbij zijn, zullen de kinderen openstaan voor nieuwe dingen en hun talenten verder kunnen uitbouwen. Door de betrokkenheid van de vaders te verhogen, zal ook binnen het gezin een betere taakverdeling in het opvoedingsgebeuren worden gerealiseerd.  

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Turkse Rangers
Turkse Rangers