Gigos vzw

Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt Gigos zich tot alle Genkse kinderen, tieners en jongeren. Vanuit het domein vrije tijd ontwikkelt Gigos acties en activiteiten die de maatschappelijke kansen van deze doelgroep verhogen. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om hun sterktes en talenten te ontdekken en ontplooien. De nauwe betrokkenheid van de jeugdwerkers bij de doelgroep zorgt voor het aanklampend en volhardend karakter van Gigos

Project Sleddertuin

Gigos wil kinderen van het 1ste en 2de leerjaar de kans geven om zelf kruiden en groeten te kweken in de tuin te Sledderlo. Vaak hebben deze kinderen thuis geen tuin en hangen ze eerder rond in de wijk. Spelenderwijs willen ze de kinderen van begin tot einde betrekken bij de ontwikkeling van een tuintje. Ze krijgen ieder een taak waar ze verantwoordelijk voor zijn. Ze zetten in op extra oefenkansen Nederlands en betrekken de ouders door hen regelmatig uit te nodigen in de tuin. Gigos hoopt op deze manier de “vrijblijvendheid” van hun activiteitenaanbod een wat vaster karakter te geven door de verantwoordelijkheid van het tuintje bij de kinderen te leggen. Zo leren ze de kinderen ook beter kennen (ipv 1 keer om de x-aantal tijd dat de kinderen komen) en kunnen ze inspelen op andere noden die er mogelijks zijn.

Steun door ehvl
€1.250
Organisatie
Gigos vzw
Locatie
Genk