KOBeL Spectrumcollege vzw

Het Spectrumcollege is een scholengemeenschap voor secundair onderwijs in Beringen en Lummen die vanuit hun kernwaarden #vakmanschap, #verbondenheid #welbevinden en #vertrouwen onderwijs voorziet aan +/- 3.450 scholieren in alle finaliteiten. Beringen is een oud-mijngemeente en tikt er hoog aan op de onderwijskansarmoede-index.

In 12 weken van ongewenst naar leergericht gedrag

Leerlingen die door ongewenst gedag hun eigen leren en dat van medeleerlingen hinderen, komen onvoldoende tot leergericht gedrag. Gesprekken zijn vaak ontoereikend, evenals de manier waarop leerkrachten monitoren, begeleiden en sanctioneren. Deze leerlingen -vaak met een complexe thuiscontext- onderpresteren en voelen zich verloren. Bovendien worden de leerkrachten uitgedaagd op vlak van klasmanagement. In een 12-weken traject wordt de focus gelegd op: impulscontrole trainen, leergericht gedrag, goede leerresultaten halen en behouden, vroegtijdig schoolverlaten voorkomen, zorgen dat de leerkrachten komen tot hun kerntaak. Samen met het JAC, Arktos, de schoolraad en lokale partners bieden ze dit traject aan. Door de leerlingen in de klas te begeleiden kunnen ze bewust leren omgaan met patronen/rollen in de klas.

Steun door ehvl
€6.000
Organisatie
KOBeL Spectrumcollege vzw
Locatie
Beringen