De RegenbOog vzw

De RegenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking. Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en hun netwerk ontwikkelen ze aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren ze dit met gespecialiseerde zorg. De focus hierbij ligt op de eigen keuze van de persoon. De RegenbOog is actief in de hele provincie Limburg.

Samen spelen in een open inclusieve buurtspeelplek

Aan de imposante wintereik nabij De RegenbOog, haar amfitheater en de oude kastanjebomen is er een ruimte als ideale speelplek voor de kinderen uit de buurt, de aanpalende jeugdverenigingen en de vele fietsers en wandelaars. Hierop wil De RegenbOog een inclusieve speelplek aanleggen waarbij alle partijen inspraak krijgen over de uitvoering ervan. Dit nodigt uit tot bewegen en stimuleert een ontspannen manier van ontmoeten tussen diverse doelgroepen. Ouders en kinderen in kwetsbare situaties kunnen vrij gebruik maken van de buitenruimte en deelnemen aan georganiseerde spelactiviteiten. De inclusieve speelplek is vernieuwend omdat het over de gehele lijn inclusief is en niet beperkt tot bepaalde onderdelen van de speelplek.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
De RegenbOog vzw
Locatie
Genk