Rebelle vzw

Rebelle vzw staat in voor het opvolgen van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving. Ook biedt een inloopteam preventieve gezinsondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6 jaar.  Rebelle durft al eens tegen de stroom ingaan en zet zich in voor verschillende actuele thema’s: seksualiteit, emotionele arbeid, geweld, menstruatiearmoede, de gezondheidskloof, body positivity en ouderschap.

Elk kind verdient leesplezier

Via het opvangcentrum in Bevingen gaat Rebelle inzetten op (voor)leemomenten voor alle kinderen en het gehele gezin. Ze stimuleren hiermee de taalontwikkeling van de kinderen en bevorderen hun persoonlijke, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Voorlezen vanaf de babyleeftijd staat in de verf: de eerste 1000 dagen zijn immers cruciaal voor een goede ontwikkeling en bepalen mee de kansen voor hun latere leven. Door de ouders te betrekken geven ze hen een duwtje in de rug voor hun eigen ontwikkeling en participatie aan de maatschappij buiten de context van het opvangcentrum. Met dit project willen ze voor de kwetsbare gezinnen die verblijven in het opvangcentrum een extra activiteitenaanbod ontwikkelen dat zowel voor de kinderen als de ouders een meerwaarde heeft.

Steun door ehvl
€2.750
Organisatie
Rebelle vzw
Locatie
Brussel - Limburg