SAAMO Limburg vzw   

Mensen in kwetsbare situaties staan voor heel wat uitdagingen. SAAMO Limburg brengt deze mensen samen en werkt met hen aan concrete oplossingen. Daarvoor bouwen opbouwwerkers verder op hun krachten en talenten. Ze werken aan oplossingen met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtopbouwwerk. Ook geven ze signalen aan het beleid. Ze maken werk van sociale grondrechten voor iedereen en bouwen mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Samen zijn wij Sledderlo!

Samen met de kinderen en jongeren uit de wijk Sledderlo gaat SAAMO op zoek naar de identiteit van de wijk. Wat maakt Sledderlo zo bijzonder? Naast de vele uitdagingen willen ze een positief beeld van Sledderlo tonen waarin heel wat talent en sociale samenhang is. Elke activiteit legt de focus op een ander thema met behulp van een andere methodiek. Samen met de wijkmanager, opbouwwerker, jobcoach en jongerenwerker willen ze via het aanbod zorgen voor een positieve en zinvolle vrijetijdsbesteding, aangename intergenerationele contacten met de oudere bewoners en waardering in de wijk. Ze willen de kinderen en jongeren laten ervaren dat ze zelf invloed hebben op hoe hun directe leefomgeving eruit ziet. Bij uitbreiding kunnen ze met deze kleinschalige, lokale ervaring zich bewust worden van de regisseursrol die ze over hun eigen leven kunnen hebben.

Steun door ehvl
€4.750
Organisatie
SAAMO Limburg vzw
Locatie
Heusden-Zolder