WeForThem

WeForThem heft sinds 2016 “kansarmoedebestrijding” als hoofdoelstelling. Ze beoogt elk mens in nood te helpen en de kloof tussen rijk en arm te verkleinen in Genk en omstreken. Hiervoor focussen ze zich op verschillende projecten zoals huiswerkbegeleiding, bokslessen, en de doorgeefwinkel. Ook zet WeForThem zich jaarlijks in voor enkele activiteiten: voedselpakkettenbedeling, Sinterklaas en hulp aan daklozen.

Huiswerkbegeleiding

Met het project wil WeForThem kinderen uit kwetsbare gezinnen in Genk de nodige ondersteuning bieden op vlak van onderwijs; met een focus op leerlingen in het basisonderwijs komende uit een tweetalig gezin. De leerlingen krijgen 2 x per week gratis begeleiding en worden geholpen in groepjes van maximum 3. Daarnaast stimuleren ze de kinderen boekjes te lezen uit de bieb. De school en de ouders zijn een belangrijke partner in dit project. Samen kunnen ze doelstellingen bepalen, uitdagingen bespreken en extra oefenkansen aanbieden.

Steun door ehvl
€1.820
Organisatie
WeForThem
Locatie
Genk