Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Auti Ouder Club

Auti Ouder Club is gegroeid uit een zelfhulpgroep van ouders met autistische kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis

't Hummelhuis heeft als opdracht een kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg vzw

Het Spoor is een afdeling van CKG Molenberg die in Maasmechelen een dagopvang voor ouders met hun kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn is een Limburgs steunpunt ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos neemt, omwille van haar erkenning binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, een maatschappelijke rol ...

Lees verder

De Bloesem

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die voorziet in ...

Lees verder

De brug

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar. Dit kunnen leerlingen zijn met een leerstoornis (type 8) ...

Lees verder

De Buidtelberg vzw

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-, sociale en emotionele problemen ...

Lees verder

De Meander vzw

De Meander is een voorziening voor personen met een mentale of een mentaal-motorische handicap ...

Lees verder

De RegenbOog vzw

De regenbOog is een vrijetijdscentrum in Genk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap ...

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke ...

Lees verder

Elkeen vzw

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jaar) en hun sociale omgeving ...

Lees verder

Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren - Dienst Welzijn

Het schoolopbouwwerkproject tracht de schoolachterstand van leerlingen (0 tot 12 jaar) weg te werken ...

Lees verder

Groep Intro vzw

Groep Intro is een professionele organisatie voor vorming, opleiding, arbeidstrajectbegeleiding en werkervaringen ...

Lees verder

Internaat Heikamp

Internaat Heikamp biedt opvoeding & ontspanning aan internaatskinderen van 5 tot 18 jaar van de kermis of het schip ...

Lees verder