Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

Auti Ouder Club

Auti Ouder Club is gegroeid uit een zelfhulpgroep van ouders met autistische kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis

't Hummelhuis heeft als opdracht een kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg vzw

Het Spoor is een afdeling van CKG Molenberg die in Maasmechelen een dagopvang voor ouders met hun kinderen ...

Lees verder

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn is een Limburgs steunpunt ...

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos neemt, omwille van haar erkenning binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, een maatschappelijke rol ...

Lees verder

De Bloesem

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die voorziet in ...

Lees verder

De brug

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar. Dit kunnen leerlingen zijn met een leerstoornis (type 8) ...

Lees verder

De Buidtelberg vzw

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-, sociale en emotionele problemen ...

Lees verder

De Meander vzw

De Meander is een voorziening voor personen met een mentale of een mentaal-motorische handicap ...

Lees verder

De RegenbOog vzw

De regenbOog is een vrijetijdscentrum in Genk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap ...

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke ...

Lees verder

Elkeen vzw

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jaar) en hun sociale omgeving ...

Lees verder

Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren - Dienst Welzijn

Het schoolopbouwwerkproject tracht de schoolachterstand van leerlingen (0 tot 12 jaar) weg te werken ...

Lees verder

Groep Intro vzw

Groep Intro is een professionele organisatie voor vorming, opleiding, arbeidstrajectbegeleiding en werkervaringen ...

Lees verder

Internaat Heikamp

Internaat Heikamp biedt opvoeding & ontspanning aan internaatskinderen van 5 tot 18 jaar van de kermis of het schip ...

Lees verder