Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

CAW Sonar vzw

Sonar organiseert, als erkend centrum algemeen welzijnswerk, hulp- en dienstverlening voor alle Limburgers met welzijnsnoden.

Lees verder

CKG De Stap vzw

De Stap is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning erkend door Kind en Gezin.

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos biedt hulpverlening aan gezinnen bij problematische opvoedingssituaties.

Lees verder

Dans en Beweging vzw

Dans en Beweging is een organisatie die dans toegankelijk maakt voor bijzondere doelgroepen, zoals kinderen met een handicap en rolstoelgebruikers.

Lees verder

De Oever vzw

De Oever stelt zich tot doel aan kinderen en jongeren waarvan de opvoedingssituatie als problematisch ervaren wordt een specifieke hulpverlening aan te bieden.

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Ter Engelen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met aangeboren of niet-aangeboren verstandelijke of meervoudige handicap, en aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Lees verder

Elkeen vzw

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jr) en hun sociale omgeving bij problematische opvoedings- en leefsituaties.

Lees verder

G-TEAM EXCELSIOR

Een G-Team bestaat uit lichamelijk en mentaal gehandicapte kinderen die graag willen sporten.

Lees verder

Kleine Prins - Kinderkankerfonds Limburg

''Kleine Prins'' biedt morele, financiële en materiële steun aan gezinnen waarvan kinderen een levensbedreigende ziekte hebben. ...

Lees verder

Koningin Fabiola Home vzw

Koningin Fabiola Home is een jeugdvakantiecentrum met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap of ernstige ziekte ...

Lees verder

Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden vzw

Het Kidsje is een dagverblijf voor dove en slechthorende baby's en peuters dat deel uitmaakt van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden ...

Lees verder

Limburgse Stichting Autisme vzw

De oudervereniging van de Limburgse Stichting Autisme streeft ernaar om tijdens schoolvakanties een kwaliteitsvolle en aangepaste opvang ...

Lees verder

Mardijck vzw

Mardijck biedt algemene, sociale en culturele (artistieke) vorming aan personen en groepen in een situatie van ...

Lees verder

OGL - Campus Bethanië vzw

De missie van Centrum Bethanië is kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden in hun ..

Lees verder

OGL - Campus Tuimelaar vzw

Het orthopedagogisch Centrum Tuimelaar richt zich tot kinderen en adolescenten die, omwille van een sociale handicap als gedrags- en ...

Lees verder