Projecten

Exact 670. Dat is het aantal projecten dat Streekfonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan. Goed voor een totaalbedrag van 3.712.284 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2021 bedraagt de totale steun aan onderstaande 26 projecten maar liefst 197.185 euro. Veel leesplezier.

€3.000

Pleegzorg Limburg

Pleegzorg Limburg vzw begeleidt 1.050 kinderen, jongeren en volwassenen. Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat elk kind/jongere recht heeft op persoonlijk contact, ook wanneer ze in pleegzorg zitten. In het beste geval gaan de kinderen regelmatig op bezoek bij hun ouders, maar dat is niet altijd mogelijk door allerhande problematieken (veiligheid, huisvestiging, etc.). Het is echter belangrijk dat de band die er is, onderhouden kan worden én kwaliteitsvol is.

Lees verder
€5.000

Samana

Samana is een erkende mantelzorgvereniging. Mantelzorgers zorgen voor mensen uit hun directe omgeving: partner, kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden of andere personen met wie je een band hebt. Dit project richt zich op jonge mantelzorgens (JMZ).

Lees verder
€1.340

CKG Molenberg

CKG Molenberg biedt pedagogische begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit kan bestaan uit korte of langere opvang in een leefgroep, begeleiding aan huis,  deelname aan dagcentrum Het Spoor of de training van TripleP of Stop 4-7. Ouders en kinderen komen één dag per week naar Het Spoor in Maasmechelen om samen met de begeleiding en enkele andere ouders te werken aan de pedagogische problemen die ze ervaren.

Lees verder
€2.050

KOALA Tongeren

Molenberg vzw is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun gezin. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen. Het Huis van het kind Tongeren en CKG Molenberg zijn uitvoerende partners binnen dit project.

Lees verder
€5.800

Domo-Hasselt

Domo Hasselt biedt gezinsondersteuning “aan huis” aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De vrijwilligers zijn ‘een vriend aan huis’ die het gezin ondersteunen op tal van domeinen, zoals algemene ontwikkeling, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, talent ontwikkeling, vorming en versterking van het eigen sociaal netwerk van het gezin.

Lees verder
€5.000

Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang vzw (voorheen Landelijke kinderopvang vzw) organiseert kinderopvang in Vlaanderen. De opvang gebeurt bij onthaalouders thuis, in initiatieven buitenschoolse opvang en in kinderdagverblijven. In 6 lokale diensten richt Ferm Kinderopvang  zich specifiek op de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Armoede, gebrek aan draagkracht, migratie en anderstaligheid kenmerken deze gezinnen. Dit project richt zich tot de Limburgse onthaalouders.

Lees verder
€4.000

Limburgse Stichting Autisme

De Limburgse Stichting Autisme biedt thuisbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan ouders, kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Dit zowel naar de persoon als naar de ruimere omgeving. De Limburgse Stichting Autisme geeft uitleg wat autisme is, hoe het tot uiting komt en hoe ze ermee kunnen omgaan.

Lees verder
€10.000

de regenbOog

De regenbOog vzw creëert samen met de ouders nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving voor kinderen en jongeren met een beperking. Waar nodig wordt de combinatie gemaakt met gespecialiseerde zorg. De focus ligt op de eigen keuze van het kind of de jongeren.

Lees verder
€10.000

O.C. Sint-Ferdinand

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt begeleiding aan minderjarigen met een verstandelijke beperking en/of emotionele- en/of gedragsproblemen en hun context. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding is ook ambulante begeleiding een mogelijkheid. Dit project richt zich op jongeren in opleidingsvorm 1 die hun draai niet vinden in het reguliere bijzonder onderwijs.

Lees verder
€10.000

Covida

COVIDA is de nieuwe naam van het vroegere Ter Engelen en Tevona. Zij fuseerden om samen sterker te worden. COVIDA: waar mensen met een beperking kunnen wonen, werken, leren, genieten, ontspannen kortom leven. Dit project richt zich naar kansarme puberjongens met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen die verblijven in Maaseik.

Lees verder
€1.000

Rugbyclub Hasselt

Dit initiatief kadert binnen een Europees project ter promotie van mixed ability rugby, een inclusieve teamsport die een erg uitdagend karakter heeft. Ouders, supporters en (oud-)spelers van de Hasseltse rugbyclub fungeren als faciliterende spelers voor de doelgroep: spelers vanaf 17 jaar die doorheen de mazen van het socio-sportieve netwerk vallen.

Lees verder
€1.550

De Appelboom

De Appelboom is een behandelingscentrum in Genk voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis met een matige tot ernstige graad van disfunctioneren, al dan niet met een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen waarbij ten gevolge van een aangeboren stoornis in de hersenwerking de ontwikkeling van relaties met anderen, communicatie en verbeelding afwijkend verlopen. Het centrum richt zich specifiek tot kinderen vanaf 2,5 jaar. Jaarlijks worden er 15 kleuters in 4 leefgroepen in de Appelboom behandeld.

Lees verder
€3.500

Hockeyclub Phoenix Pelt

Hockeyclub Phoenix in Pelt is een sterk groeiende club, mede dankzij de groeiende populariteit van de sport. In 2016 startte de club met G-Hockey voor kinderen en jongeren met een beperking. Het team traint wekelijks onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. Het G-team is een onderdeel van de reguliere club.

Lees verder
€5.000

G-karateclub Leopoldsburg

G-Karateclub Leopoldsburg is een inclusieve club en biedt aangepaste karatetrainingen aan kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking, autisme enz. De aangepaste trainingen worden gegeven door internationaal geschoolde trainers met een hart voor deze doelgroep.

Lees verder
€10.000

Kinderdagverblijf Windekind

Kinderdagverblijf Windekind maakt deel uit van netwerk Hupsakee, een samenwerkingsverband tussen 4 kinderdagverblijven. Recent startten ze met een proefproject “inclusieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een specifieke zorgvraag”. Het gaat hier over kinderen met een mentale of motorische ontwikkelingsvertraging, een medische of gedragsproblematiek.

Lees verder